Zasady uczestnictwa i odpowiedzialności:
 1. Uczestnikiem wyprawy może być osoba dorosła. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wycieczce jedynie pod opieką osoby dorosłej, która ponosi za nie odpowiedzialność. Uczestnicy posiadają wszystkie wymagane prawem dokumenty (na Wyprawę do Holandii wystarczy Dowód Osobisty - paszport nie jest potrzebny).
 2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyprawy:
  • zorganizowaną trasę wyprawy,
  • miejsca noclegowe na campingach - we własnych namiotach uczestników,
  • transport bagażu pomiędzy miejscami noclegowymi (bagaż ograniczony jest do 2 sztuk o łącznej masie 15 kg na uczestnika),
  • pomoc techniczną i inną w sytuacjach awaryjnych (zakres tej pomocy może być ograniczony).
 3. Uczestnicy wyprawy dysponują rowerem zdolnym do pokonania zaplanowanej trasy (sprawnym technicznie, po przeglądzie) oraz odpowiednim wyposażeniem turystycznym. Nie zapewniamy sprzętu biwakowego i wyżywienia.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia do wyprawy rowerów niesprawnych technicznie.
 5. Uczestnik musi posiadać części i narzędzia niezbędne do prostych napraw typu łatanie dętek i pompowanie opon.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego i wskazań organizatorów wycieczki.
 7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania czystości oraz do niezakłócania spokoju innym osobom.
 8. Organizatorzy wyprawy nie są odpowiedzialni za wypadki i straty spowodowane przez innych uczestników, osoby trzecie czy siły wyższe. Roszczenia z tytułu wypadku czy straty uczestnik uzgadnia ze stroną wypadku z pomocą organizatorów w miarę ich możliwości.
 9. Organizatorzy wyprawy nie są odpowiedzialni za warunki pogodowe, stan dróg, uszkodzenia lub zniszczenie rowerów uczestników. Nie odpowiadamy za zaginioną własność uczestników wycieczki. Możliwości modyfikacji trasy i programu wyprawy w zależności od warunków pogodowych są ograniczone.
 10. Koszty uczestnictwa nie obejmują biletów wstępu i kosztów udziału w atrakcjach turystycznych na trasie, nawet rekomendowanych przez organizatorów.
 11. Wszelkie opłaty, do wniesienia których uczestnicy się zobowiązali, powinni wnieść w ustalonych terminach.
 12. Rejestracja na Wyprawę na stronie Internetowej nie gwarantuje uczestnictwa w wyjeździe. Potwierdzenie możliwości wyjazdu każda zarejestrowana osoba otrzymuje drogą mailową w terminie do 3 dni od wysłania formularza rejestracyjnego.
 13. Nie przestrzeganie wymieniowych wyżej zasad może spowodować usunięcie uczestnika z wycieczki bez prawa do zwrotu wniesionych opłat.
 14. W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot 40% wpłaconej kwoty.
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmówienia uczestnikowi udziału w imprezie. W takiej sytuacji uczestnik jest o tym informowany niezwłocznie po rejestracji a ewentualna wpłata jest w 100% zwracana.